เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะครุศาสตร์ จัดประชุมการสร้างเครื่องมือการนิเทศติดตามโครงการคูปองพัฒนาครู นำโดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ นายประชุม พันเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.อย 1 นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อย 2 และนายเสนาะ อำไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง พร้อมผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครื่องมือการนิเทศติดตามโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English