วันที่ 10 สิงหาคม 2559 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมลานแสดงวัฒนธรรมไทย-อินโดนีเซีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนีเซีย โดยมี นาย Imam Sujadi Vice Dean of General Affair Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret University in Indonesia เพื่อพัฒนาความพร้อมบัณฑิตในการเข้าสู่ประชาคม ASEAN ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English