ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 


 

การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

     1. เว็บไซต์ Kahoot! ( https://getkahoot.com)        
         สอนการใช้งาน : https://youtu.be/Jh-_94x8z0E
     2. Google suite (การใช้งานบริการคลาวด์ของกูเกิ้ล)
         วีดิโอแนะนำ : https://youtu.be/EZmXEFGFeNA
     3. Edmodo (ระบบจัดการเรียนรู้ edmodo https://www.edmodo.com)
         วีดิโอแนะนำ : https://youtu.be/0dQQny1m5Co
         สอนการใช้งาน : https://youtu.be/4JGmP6zWdu4
 
    4. Classdojo (ระบบจัดการเรียนรู้ classdojo https://www.classdojo.com)
         วีดิโอแนะนำ : https://youtu.be/KaeNSYJvrn0
         สอนการใช้งาน : https://youtu.be/f23bnZaWHNE
     5. Edpuzzle (ระบบการจัดการเรียนรู้ด้วยวีดิโอ edpuzzle https://edpuzzle.com)
         วีดิโอแนะนำ : https://youtu.be/iTQpvkQdQOw
         สอนการใช้งาน : https://youtu.be/_oxDqLFWiuE

 

 

 

Thai English