ภาพกิจกรรมทั่วไปคณะครุศาสตร์

Title Created Date
8-9 ส.ค. 62 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14 August 2019
คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี แห่งการสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 13 October 2017
วีดิทัศน์นำเสนอผลการด้านการพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์ ในกิจกรรม 112 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 01 July 2017
การส่งนักศึกษาลงฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนประชารัฐ 1 และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ จังหวัดสระแก้ว 22 May 2017
30 ม.ค. 60 ภาพกิจกรรมการประชุมชี้แจงเรื่องการเตรียมตัวก่อนลงสังเกตการณ์สนามสอบ O-Net 31 January 2017
26 ม.ค. 60 ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 31 January 2017
17 ม.ค. 60 ภาพกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 31 January 2017
19-20 ม.ค. 60 ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยตามพันธกิจความร่วมมือระหว่างมรภ.-สกว. 31 January 2017
16 ม.ค. 60 ภาพกิจกรรมทำบุญ-ตักบาตรเนื่องในวันครู 31 January 2017
16-17 ม.ค. 60 ภาพกิจกรรมงานครุวิชาการ ครั้งที่ 5 “ตามรอยพ่อ สืบสานปณิธานงานครู” 31 January 2017

 

Thai English