วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558 ซึ่งคณะครุศาสตร์ดำเนิดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์

 

 

 

Thai English