ดร.ประวิทย์ ประมาณ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีการวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี)

 

Thai English