ดร.ประวิทย์ ประมาณ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพิธีในโครงการอบรมงานวิชาการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 

 

Thai English