เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิจัย โดย ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

Thai English