เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 คณะครุศาสตร์ นำโดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2558 (วันพ่อแห่งชาติ)

 

 

Thai English