เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมผู้บริหารประจำคณะ โดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารประจำคณะร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

 

 

Thai English