เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคาร 6 และอาคาร 7 คณะครุศาสตร์

 

 

Thai English