วันที่ 14-15 มกราคม 2559 คณะครุศาสตร์ได้จัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 4 “พระผู้ทรงเป็นแม่ละครูแห่งแผ่นดิน” ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี คณบดี คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครูและนักศึกษา ร่วมรับฟังเสวนาเรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สู่การปฏิบัติ” ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันแฟนพันธ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา การประกวดแต่งกลอน การประกวดคำขวัญ การประกวดวาดภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การประกวดร้องเพลงและการแสดงนิทรรศการของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทั้ง 10 สาขา ณ อาคาร 6 และ 7 คณะครุศาสตร์

 

 

Thai English