เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2559 อาจารย์กรกนก ประทุมสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ นำนายศศิศ แดนตะเคียน นักศึกษาสาขาการสอนภาษาอังกฤษ เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนตามหลักกติกาสากลเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในหัวข้อเรื่อง "Integrity has no need of rules" ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 15 คนสุดท้าย จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 100 คนจากทั่วประเทศ

 

 

Thai English