วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครุศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมสอบสัมภาษย์นักศึกษาใหม่(รอบแรก) นำโดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 

 

Thai English