เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 คณะครุศาสตร์ นำโดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English