เมื่อวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ก่อนเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ณ อาคาร 6 และอาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English