เมื่อวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสอบสอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อทดสอบความรู้และปรับฐานความรู้นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องเรียนโรงยิม และอาคาร 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English