เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย (โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาความพร้อมบัณฑิตในการเข้าสู่ประชาคม ASEAN) โดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าฝึกปฏิบัติการสอน และนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English