วันที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะครุศาสตร์ นำโดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 ณ วัดโพธิ์เผือก ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English