เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมร้อยดวงใจสายใยครุศาสตร์ ให้แก่ ผศ.สุนทร โภชฌงค์ อาจารย์เย็นใจ สุวานิช และ Mr.Mwangati Whenda-Bhoose ที่เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English