วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คณะครุศาสตร์ ได้จัดประชุมเตรียมงานครุวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 โดย ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและประธานสาขาวิชาร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

Thai English