วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

 

Thai English