วันที่ 23 ธันวาคม 2559 คณะครุศาสตร์ นำโดย ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 46 สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English