ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2560 คณะครุศาสตร์ จัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 5 “ตามรอยพ่อ สืบสานปณิธานงานครู” ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ครูและนักศึกษา ร่วมรับฟังเสวนาเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในบริบทการศึกษาไทย 4.0” โดยมี รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันแฟนพันธ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา การแข่งขันฟุตซอล การแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นเทิดพระเกียรติ ร.๙ การประกวดแต่งกลอน การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การประกวดร้องเพลง คลินิคคัดกรองเด็กพิเศษและการแสดงนิทรรศการของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทั้ง 10 สาขาวิชา ณ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ อาคาร 6 และอาคาร 7 คณะครุศาสตร์

 

 

Thai English