เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรม 112 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์ของพระราชา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยส่วนหนึ่งของกิจกรรมได้กำหนดให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลงานด้านการพัฒนาท่องถิ่น โดยคณะครุศาสตร์ได้นำเสนอโครงการตามรอยพระราชดำริด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว

 

Thai English