วันที่ 5 มิถุนายน 2558 คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์

 

 

 

Thai English