วันที่ 11-13 มิถุนายน 2558 ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่  เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

Thai English