วันที่ 29 มิถุนายน 2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะมาศึกษาดูงาน ในเรื่องระบบการบริหารจัดการของคณะครุศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจำนวน 55 คน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

Thai English