ภาพกิจกรรมทั่วไปคณะครุศาสตร์

Title Created Date
18-20 ส.ค. 58 ภาพกิจกรรมการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558 20 August 2015
13 ส.ค. 58 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 14 August 2015
7 ส.ค. 58 ภาพกิจกรรมการตอนรับ ศ.ดร.โฮริอุจิ ทสุโตมุ ศาสตราจารย์ประจำ Hyogo University of Teachers Education (HUTE) ประเทศญี่ปุ่น 07 August 2015
17 ส.ค. 58 ภาพกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา 17 August 2015
17 ส.ค. 58 ภาพกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรคณิตศาสตร์ 17 August 2015
3 ก.ค. 58 คณะครุศาสตร์ สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2558 03 July 2015
29-30 มิ.ย. และ 1 ก.ค. 58 คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 02 July 2015
29 มิ.ย. 58 ต้อนรับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะเข้ามาศึกษาดูงาน 29 June 2015
11-13 มิ.ย. 58 คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ 14 June 2015
9 มิ.ย. 58 จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558 10 June 2015

 

Thai English