ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
(13 พ.ย. 59) ประชาสัมพันธ์เชิญส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครุวิชาการครั้งที่ 5 "ตามรอยพ่อ สืบสานปณิธานงานครู" 13 December 2016
(14 พ.ย. 59)ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 14 November 2016
(1 พ.ย. 59) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธเข้าร่วมการอบรม"การออกเสียงกับความหมายในภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" 01 November 2016
(25 ต.ค. 59) ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบโครงงานสำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21" 25 October 2016
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 30 September 2016
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"การจัดการเรียนการสอนตามแบบ Communicative Langauge Teaching" 28 September 2016
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"การออกเสียงกับความหมายในภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" 27 September 2016
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 15 September 2016
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูโรงเรียนสาธิต 12 September 2016
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 03 September 2016

 

Thai English