ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"การออกเสียงกับความหมายในภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" 27 September 2016
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 15 September 2016
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูโรงเรียนสาธิต 12 September 2016
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 03 September 2016
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 03 September 2016
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูสาธิต 29 August 2016
ประกาศ (ขยายเวลา) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 19 August 2016
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2559 16 August 2016
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"การคัดกรองเด็กที่มีความพิเศษระดับปฐมวัย" 08 August 2016
ประกาศการรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2559 04 July 2016

 

Thai English