ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 03 September 2016
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูสาธิต 29 August 2016
ประกาศ (ขยายเวลา) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 19 August 2016
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวสะเต็มศึกษา วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2559 16 August 2016
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"การคัดกรองเด็กที่มีความพิเศษระดับปฐมวัย" 08 August 2016
ประกาศการรับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2559 04 July 2016
ปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 08 June 2016
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี)" 04 March 2016
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"รวมพลคนรักสื่อ เปิดประตูสู่อาเซียน" 04 February 2016
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน" 03 February 2016

 

Thai English