ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
ปฏิทินการดำเนินงานตามโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2559 08 June 2016
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี)" 04 March 2016
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"รวมพลคนรักสื่อ เปิดประตูสู่อาเซียน" 04 February 2016
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"กิจกรรมวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน" 03 February 2016
(ปิดรับสมัคร) ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"การจัดกิจกรรมภาษาไทยอย่างไร...เพิ่มในเวลารู้" 28 January 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการจัดอบรม"กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บนบทบาทของครูคณิตศาสตร์" 30-31 ม.ค. 59 20 January 2016
กำหนดการจัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 4 08 January 2016
(ปิดรับสมัคร) ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม"กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บนบทบาทของครูคณิตศาสตร์" 30-31 ม.ค. 59 29 December 2015
เชิญร่วมบริจาคของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 18 December 2015
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"การพัฒนาการสร้างสื่อปฐมวัยโดยใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยง" 23-24 ม.ค. 59 17 December 2015

 

Thai English