ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
(ปิดรับสมัคร) ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"การจัดกิจกรรมภาษาไทยอย่างไร...เพิ่มในเวลารู้" 28 January 2016
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการจัดอบรม"กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บนบทบาทของครูคณิตศาสตร์" 30-31 ม.ค. 59 20 January 2016
กำหนดการจัดงานครุวิชาการ ครั้งที่ 4 08 January 2016
(ปิดรับสมัคร) ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม"กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ บนบทบาทของครูคณิตศาสตร์" 30-31 ม.ค. 59 29 December 2015
เชิญร่วมบริจาคของรางวัลงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 18 December 2015
ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรม"การพัฒนาการสร้างสื่อปฐมวัยโดยใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยง" 23-24 ม.ค. 59 17 December 2015
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครุวิชาการครั้งที่ 4 "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" 14-15 ม.ค. 58 09 December 2015
(ปิดรับสมัคร)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม"การส่งเสริมนันทนาการและการออกกำลังกายในโรงเรียน" 28-29 พ.ย. 58 05 November 2015
ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม"การส่งเสริมนันทนาการและการออกกำลังกายภายในโรงเรียน" เขต2 28-29 พ.ย. 58 27 October 2015
ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม"การส่งเสริมนันทนาการและการออกกำลังกายภายในโรงเรียน" เขต1 28-29 พ.ย. 58 27 October 2015

 

Thai English