ข่าวประชาสัมพันธ์

Title Created Date
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันครุวิชาการครั้งที่ 4 "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" 14-15 ม.ค. 58 09 December 2015
(ปิดรับสมัคร)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม"การส่งเสริมนันทนาการและการออกกำลังกายในโรงเรียน" 28-29 พ.ย. 58 05 November 2015
ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม"การส่งเสริมนันทนาการและการออกกำลังกายภายในโรงเรียน" เขต2 28-29 พ.ย. 58 27 October 2015
ประกาศประชาสัมพันธ์ การจัดอบรม"การส่งเสริมนันทนาการและการออกกำลังกายภายในโรงเรียน" เขต1 28-29 พ.ย. 58 27 October 2015
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 25 August 2015
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 05 August 2015
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ ระหว่างวันเดือนตุลาคม 2557- กันยายน 2558 06 July 2014
เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 สาขาวิชา 02 July 2015

 

Thai English