คณะครุศาสตร์ ขอแจ้งกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2559


เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559
 วันที่ 27 มิถุนายน 2559  
เวลา 09.00 - 10.30 น.     ดำเนินการจัดทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
เวลา 13.00 - 15.30 น.     เข้ากลุ่มอบรมภาษาอังกฤษ
วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559  
เวลา 08.00 - 15.30 น.   เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ตามกลุ่ม
     
 เตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2559
 วันที่ 4 กรกฎาคม 2559  
เวลา 09.00 - 10.30 น.     ดำเนินการจัดทดสอบวัดความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์
เวลา 13.00 - 15.30 น.     เข้ากลุ่มอบรมคณิตศาสตร์
วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2559  
เวลา 08.00 - 15.30 น.   เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ตามกลุ่ม
     
*** การอบรมเตรียมความพร้อม ให้นักศึกษาใหม่แต่งชุดนักศึกษาหรือชุดนักเรียน

 

Thai English