ข่าวสำหรับนักศึกษา

Title Created Date
(23 มิ.ย. 60) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนิเซีย รุ่นที่ 2 23 June 2017
รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีที่ 5) และสถานศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (1/2560) 05 June 2017
รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ (ชั้นปีที่ 4) และสถานศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (1/2560) 05 June 2017
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนีเซีย เพื่อการพัฒนาความพร้อมบัณฑิตในการเข้าสู่ประชาคม ASEAN รุ่นที่ 2 ***NEW*** 20 March 2017
ประกาศรายชื่อผลงานที่ชนะการประกวดผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 20 March 2017
ประกาศประชาสัมพันธ์รายชื่อนักศึกษารหัสปีการศึกษา 2557 และรายชื่อโรงเรียนสำหรับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 17 March 2017
ประกาศ รายชื่อนักศึกษา รหัสปีการศึกษา 2556 ที่สอบผ่านการวัดความรู้ก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 18 November 2016
ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้ารับการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศก่อนออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 04 October 2016
ประกาศ รายชื่อนักศึกษา รหัสปีการศึกษา 2556 ที่สอบผ่านการสอบสอนก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2 03 September 2016
ประกาศ รายชื่อนักศึกษา รหัสปีการศึกษา 2556 ที่สอบผ่านการสอบสอนก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 03 September 2016

 

Thai English