ข่าวสำหรับนักศึกษา

Title Created Date
(19 พ.ค. 59) ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2559 19 May 2016
(12 พ.ค. 59) รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-อินโดนีเซีย 12 May 2016
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 06 May 2016
ประกาศ ให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ELLIS 20 January 2016
ประกาศ ขอความร่วมมือให้นักศึกษารหัสปีการศึกษา 2555-2557 เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ELLIS 20 January 2016
ประกาศ เรื่องการสอบวัดความรู้และสอบสอนก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 20 January 2016
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 นักศึกษา ภาค กศ.บป. เสาร์-อาทิตย์ 19 July 2015
ประกาศรายชื่ออาจารย์นิเทศก์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 13 November 2015
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 20 July 2015
กำหนดการจัดกิจกรรม "ค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพครู" 13 July 2015

 

Thai English