ข่าวประกาศรับสมัคร

Title Created Date
(23 มิ.ย. 60)ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 23 June 2017
(19 มิ.ย. 60) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 19 June 2017
(08 มิ.ย. 60) ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 08 June 2017
(25 พ.ค. 60) ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมัธยม 26 May 2017
(19 พ.ค. 60) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมัธยม 19 May 2017
(19 พ.ค. 60) ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 19 May 2017
(11 พ.ค. 60) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมัธยม 08 May 2017
(8 พ.ค. 60)ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 08 May 2017
(24 มี.ค. 60) ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต ในตำแหน่งครู 24 March 2017
(17 มี.ค. 60)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 17 March 2017

 

Thai English