ข่าวประกาศรับสมัคร

Title Created Date
(23 พ.ย. 59) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูโรงเรียนสาธิต สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต 23 November 2016
(26 ต.ค. 59) ประกาศ ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต ในตำแหน่งครูวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต 31 October 2016
(26 ต.ค. 59) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 27 October 2016
(25 ต.ค. 59) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูสาธิต 25 October 2016
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 11 October 2016
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 08 August 2016
(13 พ.ค. 59) ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต ในตำแหน่งครู 13 May 2016
(10 พ.ค. 59)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ครูโรงเรียนสาธิต 12 May 2016
(4 พ.ค. 59 )ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูสาธิต 04 May 2016
(7 เม.ย. 59) (แก้ไข) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 07 April 2016

 

Thai English