ข่าวประกาศรับสมัคร

Title Created Date
(31 มี.ค. 59) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต 31 March 2016
(19 ก.พ. 59)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูสาธิต 19 February 2016
(17 ธ.ค. 58)ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต(สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต) 17 December 2015
(18 พ.ย. 58)รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต(สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต) 18 November 2015
(10 ก.พ. 59)ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูโรงเรียนสาธิต 10 February 2016
(21 ต.ค. 58)ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 27 October 2015
(21 ต.ค. 58)ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 27 October 2015
(28 ส.ค. 58) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิตมัธยม 28 August 2015
(10 ส.ค. 58) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 10 August 2015
(17 ต.ค. 57) ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเด็กที่มีความต้องการพิเศษชั้นเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนเรียนร่วม 17 October 2014

 

Thai English