วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ไปส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 จังหวัดสระแก้ว   

 

 

 

Thai English