สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS
(The Sixth International Conference on Advancement of Development Administration 2017 – Social Sciences and Interdisciplinaly Studies)
ในหัวข้อ “ASEAN and Globalization : Convergence, Harmony and Connectivity”
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนบริหารศาสตร์ และสหสาขาวิชาในระดับนานาชาติที่มีคุณค่าออกสู่สาธารณะ
และเกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบาความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.ICADA2017.nida.ac.th
ส่งบทความได้ภายในวันที 31 ธันวาคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2727-3325-6, 0-2727-3612 หรือ
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม Thai
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ENG

 

Thai English