วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 7
ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “โรงเรียนบันดาลใจ : CREATIVE SCHOOLS”
ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความตระหนักในการศึกษาตามแนวทางของโรงเรียนบันดาลใจ
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sct.ac.th
ส่งบทความได้ภายในวันที 16 มกราคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-052-7066, 087-166-7050
หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

 

Thai English