สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี 2560
เพื่อสนับสนุน กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในระดับเยาวชน ได้แสดงแนวคิดและแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ
โดยมีโอกาสนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นต่อเวทีสาธารณะให้เกิดการรังสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีศักยภาพต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

ผู้ที่สนใจส่งผลงานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.yh และ www.inventorday.go.th
ส่งผลงานภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2579-2288, 0-2561-2445 ต่อ 506 – 509
หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

 

Thai English