การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 8 :: The 8th Hatyai National and International Conference
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุม อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ลงทะเบียนและส่งบทความ : 1 ธ.ค.59 - 31 ม.ค. 60

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Thai English