เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในการดำเนินงานวิจัย ให้กับอาจารย์ศิริพล แสนบุญส่ง  ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

Thai English