คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ/ตรวจเครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่ 07.50-08.30 น.

 

 

 

 

 

 

 

Thai English