วันที่ 20 กันยายน 2558 นำโดยอาจารย์ปิยะ มีอนันต์ อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ และอาจารย์รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 82 คน ได้ศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาความเป็นครู

 

Thai English