เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ ณ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รศ.วันทนีย์ แสนภักดี เป็นประธานจุดธูปเทียน พร้อมด้วย ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์วัดกล้วยและตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

 

 

Thai English