วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ นำโดย อ.ปิยะ มีอนันต์ และนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ปีที่ 2 จำนวนกว่า 30 คน ร่วมกันสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษณ์มรดกของชาติและโบราณสถานสำคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการเข้ากำจัดวัชพืชและถางหญ้าที่ขึ้นปกคลุมโบราณสถาน "สะพานวานร" คลองประตูหลวงเทพอรชุน ( คลองประตูเทพหมี ) และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่ เพื่อทำให้พื้นภูมิประวัติศาสตร์ดังกล่าวกลับมาสวยงาม และสะดวกต่อการศึกษาเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ของคนที่สนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

 

 

Thai English