วันที่ 8 เมษายน 2559 ช่วงเช้า คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยมี ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานจุดธูปเทียน พร้อมด้วย ดร.สุภัทรา คงเรือง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและโรงเรียนสาธิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์วัดรัตนชัย ณ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

 

 

Thai English