วันที่ 8 เมษายน 2559 คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมมหาสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยมี ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวคณาจารย์ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย นอกจากนั้นมีการประกวดนางสงกรานต์รีไซเคิล และการประกวดรำวงย้อนยุค ณ ลานเอนกประสงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 

 

Thai English